TRACTAMENT AMB OZÓ

Que és l’ozo? – Ozó és l’oxigen enriquit; formula química O3. La seva principal característica és el seu gran poder per desinfectar i desodoritzar, així mateix com a repondre l’oxigen en ambients tancats. Per a que serveix? En que se’n...